//Üni. Haz. Grupları Kursumuzda Videolar

Kayserideki Resim Kursu Eğitimleri

Thumbnail image

Çağımızdaki burjuva felsefesi, idealist kültür anlayışı da kültürü maddi temellerinden sıyıran, üretim ilişkilerinden ve insanın pratik eylemselliğinden soyutlayan bu geleneksel burjuva idealist felsefesinin çeşitli değişik görünüşleriyle devamından başka bir şey değildir. Bütün bu gibi görüşleri ortak kılan yan, kültürün oluşmasında toplumsal-tarihsel pratiğin rolünün küçümsenmesi, kültürün nesnel karakterinin yadsınması ve tarihsel bakış açısından kaçınılmasıdır.

Adana da Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Kursu (daha&helliip;)

By |2016-01-01T21:08:13+02:00Ocak 1st, 2016|Üni. Haz. Grupları Kursumuzda Videolar|Kayserideki Resim Kursu Eğitimleri için yorumlar kapalı

Kayserideki Sergi Video Görüntüleri

Thumbnail image

Eğitim
Eğitim genel anlamda bireyde davranış değiştirme sürecidir. Diğer bir deyişle, eğitim sürecinden geçen kişinin davranışlarında bir değişme olması beklenmektedir. Eğitim yoluyla kişinin amaçları, bilgileri, davranışları, tavırları ve ahlak ölçülerinin değiştiğini ifade etmektedir. Eğitim sürecine giren kişilerde bu değişmenin istenilen yönde olması beklenir.
Bu anlamda Ertürk eğitimi, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme, meydana getirme süreci olarak ifade eder. Bu tanımlardan yola çıkarak eğitim, bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla istenilen davranış değişikliğini meydana getirme sürecidir.

Adana da Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Kursu

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T15:35:58+02:00Ocak 1st, 2016|Üni. Haz. Grupları Kursumuzda Videolar|Kayserideki Sergi Video Görüntüleri için yorumlar kapalı

Kayserideki Anadolu Sanat Atölyesinin Adresi

Thumbnail image

Tüm bu değişmelerin sistemi olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Ancak, değişmeyecek olan öğretmenin mesleğini yerine getirmedeki sanat anlayışı, öğretme tarzı ve öğretme üslubu olacaktır. Bu bir bakıma mesleği “icra etme” aşamasındaki sanat anlayışıdır. Bu, yaşandıkça kazanılacak bir özelliktir. İşte öğretme sanatı, bu deneyimlerin yaşanmasına katkı getiren bir çalışma olarak varlığını devam ettirecektir. Bu nedenle, her baskıda yeni yaklaşımlara örnekler getirilirken eski örneklerin bir kenara atılmasından çok onlara çağdaş yorumlar getirilmesinin daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu belirlemeler doğrultusunda öğretme sanatının tüm öğretmen adaylarına ve öğretmenlere katkı getirmesi en çok yazarı mutlu edecektir.

YGS Universiye Hazirlik Sanat Egitim Kurslari

Anadolu Güzel Sanatlar Resim Kursları

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T15:16:09+02:00Ocak 1st, 2016|Üni. Haz. Grupları Kursumuzda Videolar|Kayserideki Anadolu Sanat Atölyesinin Adresi için yorumlar kapalı