Kayserideki Çocuklarda Karakalem ve Işık

Thumbnail image

 

 

8 Sınıflar İçin Özel Eğitici Kurslar

Sanat eğitimi, çocuğun geniş anlamda gelişmesini içeren en güvenilir ortamdır. Çünkü o, bu ortamda kendi temposu paralelinde, doğal eğilimlerini uygular, kendi deneyimlerini kullanır. Eğitimin her kademesinde çalışmalar bu doğal eğilimin paralelinde olmalıdır. Çağımızın atom çağı olduğu unutulmamalıdır.

Teknoloji gün lük yaşamımızı bile etkisi altına almıştır. Bu nedenle de algı ve anlatım olanakları da artmış bulunmaktadır. Bilimde ve sanatta yaratıcılık eşit değerde kabul edilmektedir. Deneme olanağı veren sanat eğitimine, dış ülkeler programlarında geniş yer vermekte, şaşırtıcı deneyler ve araştırmalar yaptırmaktadırlar. Sanat eğitiminin en önemli amaçlarından biri görmeyi, işit meyi, dokunmayı, tat almayı öğretmektedir.

Thumbnail imageAyakkabı ÇizimiThumbnail imageObje ÇizimiThumbnail imageBaltaThumbnail imageObje

Thumbnail imageKarakalem Thumbnail imageKarakalem Thumbnail imageKarakalem TonlamaThumbnail imageKarakalem Tonlama

Thumbnail imageAyakkabı ÇizimiThumbnail imageAyakkabı ÇizimiThumbnail imageAyakkabı Çizimi

Thumbnail imageKarakalem TekniğiThumbnail imageMetamorfoz Thumbnail imageKarakalem Thumbnail imageKarakalem Thumbnail imageKarakalem

Kayserideki Bilgisayar Ressam Siteleri, Kayserideki Çocuk Eğitim Kurslarına Kayıtsız Kalmayınız, Kayserideki Çocuk Gelişim Eğitim Merkezleri, Kayserideki Çocuk Gelişimi Okulu, Kayserideki Çocuk Gelişimi Özel Eğitim Merkezleri